HÅNDVÆRKERFRADRAG

Et bredt forlig i Folketinget har genindført håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft for hele 2015, 2016 og 2017. Fradraget vil i 2016 og 2017 have fokus på energivenlige renoveringer af boligen – et såkaldt grønt håndværkerfradrag, samt give plads til fradrag for serviceydelser. I artiklen vil vi opridse grundlaget for det grønne håndværkerfradrag, hvilke renoveringer og investeringer der vil blive en del af det nye regelsæt for det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017.​


Baggrunden for genindførslen af håndværkerfradraget og det grønne håndværkerfradrag
Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti fra blå blok, samt SF og Alternativet fra rød blok har indgået et bredt forlig og genindført håndværkerfradraget med en mere grøn profil gældende i 2016 og 2017. Da der er tale om et bredt forlig, har flere af partierne måttet gå på kompromis for at der kunne genindføre håndværkerfradraget. Venstre har i valgkampen aktivt brugt genindførslen af håndværkerfradraget som et valgløfte som nu er blevet indfriet allerede få dage efter regeringsgrundlaget er fastlagt – med tilbagevirkende kraft med de eksisterende regler frem til udgangen af 2015.

FRADRAGET HÆVES FRA 15.000 TIL 18.000 KR. I 2016 OG 2017

Med håndværkerfradraget i 2016 og 2017 indføres en todelt ordning, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person. over 18 år i husstanden. Det svarer til en stigning i fradraget på 20 %. Omregnet til besparelse for en husstand med 2 voksne og 2 børn over 18 år i husstanden, vil en fuld udnyttelse af håndværkerfradraget give en merbesparelse på ca. 4.000 kr. om året. For at udnytte håndværkerfradraget optimalt skal du derfor i 2016 og 2017 både benytte dig af serviceydelser og håndværkerydelser for at nå op på de 18.000 kr. i fradrag.

Det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017
Der er endnu ikke fastlagt fast regelsæt for det grønne håndværkerfradrag. Med indflydelse fra SF og Alternativet vil der i 2016 og 2017 være særligt fokus på grønne investering og renoveringer fra boligen. Hos haandvaerkerfradrag.dk vil vi gerne komme med vores bud på hvilke energiforbedringer og klimatilpasningsarbejder der forventeligt vil være en del af et grønt håndværkerfradrag 2016 og 2017:

Energiforbedringer

 •     efterisolering af boligen
 •     udskiftning af tag
 •     opsætning og installation af solceller
 •     varmepumper ved udfasning af ældre varmekilde
 •     jordvarme ved udfasning af ældre varmekilde
 •     udskiftning af vinduer til energirigtige vinduer og døre
 •     husstandsvindmøller
 •     biokedelanlæg
 •     gasfyr
 •     fjernvarmeunits
 •     varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Klimatilpasning

 •     afløbs- og vandinstallationer
 •     kloakarbejder på egen grund
 •     udskiftning af kloakrør
 •     fornyelse og etablering af dræn
 •     udskiftning af opsamlingstank
 •     nedsivningsanlæg
 •     regnvandsfaskiner
 •     rodzoneanlæg
 •     minirensningsanlæg

Det er vigtigt at notere sig at ovenstående liste blot er vores bud på grønne investeringer og klimatilpasninger som vil kunne blive en del af det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017.

​Klik ind på Håndværkerfradrag.dk og se mere omkring hvad du kan få fradag til og IKKE kan få fradrag til .


​Ring til os for at høre nærmere .